Deluje
Podpora

Evidence VI zavodov in VI programov

Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

Deluje
Podpora
Deluje
Podpora

eVŠ - Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS

Podporne strani za strokovne delavce in uporabnike eVŠ na visokošolskih zavodih.

Obvestilo: V četrtek, 14. 2. 2019, bo po 15. uri prišlo do cca 45 minutne prekinitve delovanja zaradi vzdrževal

+
-

Prekinitev delovanja eVŠ
V četrtek, 14. 2. 2019, bo po 15. uri prišlo do cca 45 minutne prekinitve delovanja zaradi vzdrževalnih del.

Deluje
Podpora
Deluje
Podpora

KATIS - Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

KATIS - katalog programov nadalnjega izobraževanja in usposabljanja

Deluje
Podpora
Deluje
Podpora

SOKOL

Aplikacija za pregledovanje demografskih podatkov po šolskih okoliših.

Deluje
Podpora