ZAVAROVANJE PREMOŽENJA

Zavarovanje šolskega premoženja, interesov in oseb javnih zavodov iz resornih pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport po pogodbi št.: 3311-10-033001

 

Okrožnice in navodila za vnos letnih podatkov obračuna premije

Navodila za vnos podatkov na portalu KRIK 01-2010

 

Seznam vključenih v zavarovanje

Seznam vključenih zavodov v zavarovanje MŠŠ - 1.1.2010

 

Pogodba

Pogodba št. 3311-10-033001 MŠŠ-ZM 2010-2012 z dne 9.2.2010

Posamezne police

Polica št. 1258040-01- (požarno zavar. od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-02- (potresno zavar. od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-03- (zavar. obrat. zastoja - požar od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-04- (strojelomno zavar. od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-05- (zavar. računalnikov od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-06- (zavar. odg. od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-07- (vlomsko zavar. od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-08- (zavar. stekla od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-09- (zavar. stvari v hladilnih napravah od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-10- (zavar. meh. poškodb od 01.01.2010 do 31.12.2012)

Polica št. 1258040-11- (zavar. glasbenih instrumentov od 01.01.2010 do 31.12.2012)

 

Prijave in odjave med zavarovalnim letom

Prijava v zavarovanje med letom

Odjava iz zavarovanje med letom

 

Pogoji zavarovatelja

 • obratovalni zastoj zaradi požara 1
 • požarno zavarovanje 1, 2, 3
 • potresno zavarovanje 1, 2
 • strojelomno zavarovanje 1, 2
 • vlomsko zavarovanje 1
 • zavarovanje živil v zmrzovalnikih 1
 • zavarovanje fizične poškodbe 1, 2
 • zavarovanje glasbenih inštrumentov 1
 • zavarovanje odgovornosti 1, 2
 • zavarovanje računalnikov 1
 • zavarovanje stekla 1

 

Uveljavljanje zavarovanj

Izjava o škodnem dogodku - prijava škode zavarovalnici

Telefaks obrazec - OCENITVE ŠKODE

Kratko navodilo odgovorni osebi uveljavljanja zavarovanj 01-2010

Navodila vsem zaposlenim v primeru škodnega dogodka 01-2010

Seznam cenilcev Zavarovalnice Maribor, d.d. za MŠŠ - 04.03.2010