ZAVAROVANJE PREMOŽENJA

Zavarovanje šolskega premoženja, interesov in oseb javnih zavodov iz resornih pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po pogodbi št.: C3330-17-033000

 

Okrožnice in navodila za vnos letnih podatkov obračuna premije

Navodila za vnos podatkov na portalu SIMPBROKER - 2017

 

Seznam vključenih zavarovanj

Seznam srednjih šol, zavodov in dijaških domov vključenih v zavarovanje na dan 22.08.2016

 

Pogodba

Pogodba št. C3330-17-033000 MIZŠ-SAVA 2017-2020 z dne 27.12.2016

 

Posamezne police

Polica št. 510-1374056-17-1 (požarno zavar. -01.01.2017 do 31.12.2020)

Polica št. 510-1374056-17-2 (potresno zavar.  -01.01.2017 do 31.12.2020)

Polica št. 510-1374056-17-3 (zavar. obrat. zastoja  -01.01.2017 do 31.12.2020)

Polica št. 510-1374056-17-4 (strojelomno zavar.  -01.01.2017 do 31.12.2020)

Polica št. 510-1374056-17-5 (zavar. računalnikov -01.01.2017 do 31.12.2020)

Polica št. 510-1374056-17-6 (zavar. spl. odg. -01.01.2017 do 31.12.2020)

Polica št. 510-1374056-17-7 (vlomsko zavar. -01.01.2017 do 31.12.2020)

Polica št. 510-1374056-17-8 (zavar. stekla -01.01.2017 do 31.12.2020)

Polica št. 510-1374056-17-10 (zavar. glasb. instrumentov -01.01.2017 do 31.12.2020)

Polica št. 510-1374056-17-9 (zavar. meh. poškodb -01.01.2017 do 31.12.2020)

 

Prijave in odjave med zavarovalnim letom

Prijava in odjava med zavarovalnim letom MIZŠ - 2017

 

Pogoji zavarovatelja

  • Obratovalni zastoj zaradi požara 1
  • Požarno zavarovanje 1,2,3,4,5
  • Potresno zavarovanje 1,2
  • Strojelomno zavarovanje 1
  • Vlomsko zavarovanje 1
  • Zavarovanje fizične poškodbe 1,2
  • Zavarovanje glasbenih inštrumentov 1
  • Zavarovanje odgovornosti 1
  • Zavarovanje računalnikov 1,2
  • Zavarovanje stekla 1

 

Uveljavljanje zavarovanj

Informacije odgovorni osebi za uveljavljanja zavarovanj

Izjava o škodnem dogodku - prijava škode zavarovalnici

Kako ravnati v primeru škodnega dogodka - informacija za zaposlene osebe

Likvidacijski postopek

Telefaks obrazec - OCENITVE ŠKODE- PE Zavarovalnice Sava 2017