SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK
(prilagojen program za slepe in slabovidne dijake)

VSEBINA