SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

PROMETNI TEHNIK
(Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

VSEBINA