KATALOG ZNANJ

UMETNOST Program: vrtnarski tehnik

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

35 ur

Katalog znanja je določil SSRSSI na 47. seji 31.1.2002.

VSEBINE

1. UMETNOST

2. UMETNOST- UMETNOSTNA ZGODOVINA

2.1. GLOBALNI CILJI

2.2. OPERATIVNI CILJI

2.3. DIDAKTIČNO - METODIČNA NAVODILA

3. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN VIROV ZA UČITELJE

4. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

5. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


1. UMETNOST

ŠTEVILO UR : 35 ur v 4. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja – program vrtnarski tehnik.

Predmet umetnost v programu vrtnarski tehnik – poklicno-tehniško izobraževanje se izvaja tako, da se nadgrajuje na vsebinah kataloga za umetnost v programih cvetličar, vrtnar in vrtnarski tehnik (1.letnik).

 

1.1. TEMELJNI SKUPNI CILJI

Dijaki:

 

2. UMETNOST - UMETNOSTNA ZGODOVINA

2.1. GLOBALNI CILJI

Dijaki: