B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GRAFIČNI OPERATER

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3 

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Naravoslovje

obvezno

132

6

P5 

Družboslovje

obvezno

132

6

P6 

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1018

52

B – Strokovni moduli

M1

Umetnost in grafično oblikovanje*

obvezno

99

5

M2

Tisk

obvezno

492

23

M3

Grafična dodelava

obvezno

409

20

M4

Grafični procesi

izbirno

50

2

M5

Od odtisa do grafičnega izdelka

izbirno

50

2

M6

Priprava delovnih procesov

izbirno

49

2

M7

Grafična priprava za tisk

izbirno

49

2

Skupaj B

 

1099

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

27

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

37

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

7

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

606

30

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2723

134

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

64

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2883

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3795

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

* V strokovni modul umetnost in grafično oblikovanje je v celoti integrirana umetnost.
Izbirni strokovni moduli: Dijak lahko izbere en modul od M4 ali M5 in en modul od M6 ali M7.
Cilji in vsebine družboslovja in naravoslovja se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka.  Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije, zgodovine ali sociologije

P6

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Umetnost in grafično oblikovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovne pedagogike, slikarstva ali oblikovanja vizualnih komunikacij

M2

 

Tisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja grafične tehnike

M3

Grafična dodelava

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja grafične tehnike

M4

Grafični procesi

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

M5

Od odtisa do grafičnega izdelka

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

M6

Priprava delovnih procesov

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja grafične tehnike ali medijev

M7

Grafična priprava za tisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja grafične tehnike ali medijev