B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GASTRONOMIJA IN TURIZEM / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P4

Tuji jezik II

obvezno

210

8

P5

Umetnost

obvezno

70

3

P6

Zgodovina

obvezno

105

5

P7

Geografija

obvezno

105

5

P8

Sociologija

izbirno

70

3

P9

Psihologija

izbirno

70

3

P10

Fizika

obvezno

70

3

P11

Kemija

obvezno

70

3

P12

Biologija

obvezno

70

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2397

110

B – Strokovni moduli

M1

Osnove gostinstva in turizma

obvezno

140

8

M2

Podjetništvo in zakonodaja

obvezno

130

8

M3

Poslovno komuniciranje in IKT

obvezno

133

8

M4

Naravna in kulturna dediščina

obvezno

134

8

M5

Priprava rednih obrokov

izbirno

234

12

M6

Priprava izrednih obrokov

izbirno

230

12

M7

Strežba rednih obrokov

izbirno

132

8

M8

Strežba izrednih obrokov

izbirno

130

8

M9

Turistično spremljanje in vodenje

izbirno

230

12

M10

Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov

izbirno

132

8

M11

Obdelava  turističnih informacij

izbirno

234

12

M12

Hotelska in receptorska dela

izbirno

130

8

M13

Priprava  dietnih jedi

izbirno

50

3

M14

Catering

izbirno

50

3

M15

Estetika in senzorika

izbirno

50

3

M16

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

izbirno

50

3

M 17

Animacija

izbirno

102

6

M 18

Organizacija turističnih storitev

izbirno

105

6

M 19

Dopolnilne dejavnosti v hotelu

izbirno

50

3

M 20

Turistično destinacijski  menedžment

izbirno

50

3

M 21

Restavracijsko slaščičarstvo

izbirno

50

3

M 22

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

izbirno

50

3

 

 

1313

75

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

598

 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

266

10

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

612

27

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4322

212

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

864

 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4674

226

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4940

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

133

 

Število tednov praktičnega izobraževanja z delom

 

7

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola oziroma dijak lahko izbere strokovne module v obsegu 43 KT izmed strokovnih modulov od M5 do M22.

2.  IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik 1

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Tuji jezik 2

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine, likovnega ali glasbenega področja

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P10

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami  fizike oz. drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba  s 315 urami  kemije oz. drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba  s 315 urami  biologije oz. drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Strokovni moduli     

M1

Osnove  gostinstva in turizma

učitelj

visokošolska izobrazba iz  živilske tehnologije, biologije ali  kemije;
visokošolska izobrazba iz  turizma, hotelirstva, geografije ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva;
višješolska ali visokošolska izobrazba iz  
turizma, hotelirstva, geografije ali ekonomije

M2

Podjetništvo in zakonodaja

učitelj

visokošolska izobrazba  iz  turizma, hotelirstva, prava,  ekonomije ali  organizacije

M3

Poslovno komuniciranje in informacijsko komunikacijske tehnologije

učitelj

vsebinski sklop Poslovno komuniciranje visokošolska izobrazba iz  psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, novinarstva, turizma, hotelirstva, ekonomije ali organizacije;  
vsebinski sklop IKT
visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka

vsebinski sklop IKT ,
visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

M4

Naravna in kulturna dediščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva
geografije, sociologije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali živilske tehnologije

M5

Priprava rednih obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije ali kemije;
visokošolska izobrazba  iz hotelirstva, ekonomije ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M6

Priprava izrednih obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije ali kemije;
visokošolska izobrazba iz hotelirstva, ekonomije ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

 

M7

Strežba rednih obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije ali kemije;
visokošolska izobrazba iz hotelirstva, ekonomije ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

 

M8

Strežba izrednih  obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije ali kemije;
visokošolska izobrazba iz  hotelirstva, ekonomije ali organizacije dela 

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M9

Turistično spremljanje in vodenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine  ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine  ali ekonomije

M10

Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine  ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine  ali ekonomije

M11

Obdelava  turističnih informacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, ekonomije ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, ekonomije ali organizacije.

M12

Hotelska in receptorska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, ekonomije ali geografije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, ekonomije ali geografije

M13

Priprava dietnih jedi

učitelj

visokošolska izobrazba živilske tehnologije, biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M14

Catering

učitelj

visokošolska izobrazba iz  hotelirstva ekonomije ali organizacije,

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M15

Estetika in senzorika

učitelj

visokošolska izobrazba iz hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M16

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

učitelj

visokošolska izobrazba iz hotelirstva ali živilstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M 17

Animacija

učitelj

visokošolska izobrazba  iz turizma,  hotelirstva, geografije, zgodovine, sociologije kulture, etnologije,  umetnostne zgodovine, ekonomije, organizacije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, gostinstva, hotelirstva, geografije, zgodovine, sociologije kulture, etnologije,  umetnostne zgodovine, ekonomije, organizacije,

M18

Organizacija turističnih storitev

učitelj

visokošolska  izobrazba iz  turizma, ekonomije, organizacije, hotelirstva, geografije, zgodovine, etnologije ali umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, ekonomije, organizacije, hotelirstva, geografije, zgodovine, etnologije ali umetnostne zgodovine

M19

Dopolnilne dejavnosti v hotelu

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, gospodinjstva, ekonomije ali organizacije

M20

Turistično destinacijski menedžment

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma , hotelirstva, geografije  ali ekonomije

M21

Restavracijsko slaščičarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M22

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

učitelj

visokošolska izobrazba iz hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva