B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK OPTIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

70

3

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Biologija

obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Tehnologija v optiki

obvezno

320

17

M2

Optična stekla in izdelava očal

obvezno

640

32

M3

Svetloba v optiki

obvezno

320

17

M4

Zgradba in delovanje očesa

obvezno

128

8

M5

Osnove podjetništva s trženjem

izbirno

128

6

M6

Optični instrumenti

izbirno

128

6

Skupaj B

 

1536

80

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

750

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

576

30

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4255

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1054

42

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4607

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4911

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

132

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli: Šola ali dijak izbere enega izmed strokovnih modulov M5 do M6.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega po dročja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega po dročja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehnologija v optiki

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, strojništva ali tehnične vzgoje

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz optike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M2

Optična stekla in izdelava očal

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike, kemije, strojništva ali tehnične vzgoje

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz optike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

M3

Svetloba v optiki

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike, kemije, strojništva ali tehnične vzgoje

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali fizike ali drugih predmetov s kemijskega ali fizikalnega predmetnega po dročja

M4

Zgradba in delovanje očesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega po dročja

M5

Osnove podjetništva s trženjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike, sociologije, komunikologije, psihologije ali pedagogike

M6

Optični instrumenti

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike, strojništva ali tehnične vzgoje

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz optike