B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ELEKTRIKAR - SPI - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno
število  ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

140

7

M2

Enosmerna električna vezja

obvezno

170

10

M3

Izmenična električna vezja

obvezno

170

10

M4

Krmilne naprave

obvezno

170

9

M5

Električne in komunikacijske inštalacije

obvezno

170

9

M6

Elektroenergetski sistemi

izbirno

146

7

M7

Električni stroji in naprave

izbirno

146

7

M8

Elektronski sklopi

izbirno

146

7

M9

Avtomatika

izbirno

146

7

M10

Pametne inštalacije

izbirno

146

7

M11

Obnovljivi viri energije

izbirno

146

7

Skupaj B

 

1258

66

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2
 

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

320

14

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2629

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2789

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3701

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere tri module:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

V šolski obliki izobraževanja se z individualno učno pogodbo obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

V vajeniški obliki izobraževanja se v šoli izvedejo vsi splošnoizobraževalni predmeti, del strokovnih modulov in 3 tedni (96 ur) drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, obvezno Aktivno državljanstvo. Odprti kurikul se praviloma v celoti nameni praktičnemu usposabljanju z delom. Praktičnega usposabljanja z delom je med 50 % in 60 % obsega izobraževalnega programa.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Program  omogoča šolsko in vajeniško obliko izobraževanja.

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije  ali sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologije ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike, biologije ali kemije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, računalništva ali informatike

M2

Enosmerna električna vezja

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M3

Izmenična električna vezja

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M4

Krmilne naprave

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

M5

Električne in komunikacijske inštalacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

M6

Elektroenergetski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

M7

Električni stroji in naprave

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M8

Elektronski sklopi

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M9

Avtomatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M10

Pametne inštalacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

M11

Obnovljivi viri energije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike