SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - 2020

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL