B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ZLATAR SPI 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Tuji jezik

obvezno

164

9

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezno

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

3

M4

Organizacija in poslovanje

obvezno

66

3

M5

Osnove oblikovanja materialov

obvezno

99

5

M6

Oblikovanje nakita

obvezno

196

10

M7

Tehnike izdelave nakita

obvezno

213

12

M8

Gemologija

obvezno

163

8

M9

Nakit in predpisi o izdelkih iz plemenitih kovin

izbirno

48

2

M10

Umetno-rokodelske tehnike

izbirno

48

2

M11

Industrijska izdelava nakita

izbirno

48

2

Skupaj B

 

1064

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

37

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikula

 

Odprti kurikul

 

591

27

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2706

133

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

67

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2866

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3778

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo dva modula izmed modulov od M9 do M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologija ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali biologije ali kemije

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali elektrotehnike

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M4

Organizacija in poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali organizacije dela ali ekonomije

M5

Osnove oblikovanja materialov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M6

Oblikovanje nakita

učitelj

visokošolskega izobraževanja oblikovanja ali arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali zlatarski mojster

M7

Tehnike izdelave nakita

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali zlatarski mojster

M8

Gemologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geologije, kemije ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali zlatarski mojster

M9

Nakit in predpisi o izdelkih iz plemenitih kovin

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali zlatarski mojster

M10

Umetno-rokodelske tehnike

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali zlatarski mojster

M11

Industrijska izdelava nakita

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali zlatarski mojster