B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: FRIZER SPI 2021

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Tuji jezik

obvezno

164

9

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Osnove frizerstva

obvezno

363

16

M2

Frizerstvo

obvezno

609

27

M3

Ličenje

obvezno

99

5

M4

Nega rok in nohtov

obvezno

66

4

M5

Lasničarski izdelki

obvezno

33

2

M6

Digitalna pismenost

obvezno

66

4

M7

Poslovna komunikacija

obvezno

33

2

M8

Podjetništvo v stroki

obvezno

33

2

M9

Modeliranje nohtov

izbirno

33

2

M10

Oblikovanje namenskih pričesk

izbirno

33

2

Skupaj B

 

1335

64

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

320

16

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2706

134

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2866

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3778

178

Zaključni izpit (storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: Šola oziroma dijak/vajenec izbere enega izmed dveh izbirnih strokovnih modulov M9 ali M10.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

V šolski obliki izobraževanja se z individualno učno pogodbo obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

V vajeniški obliki izobraževanja se v šoli izvedejo vsi splošnoizobraževalni predmeti, del strokovnih modulov in 3 tedni (96 ur) drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela ter obvezno Aktivno državljanstvo. Odprti kurikul se praviloma v celoti nameni praktičnemu usposabljanju z delom. Praktičnega usposabljanja z delom je med 50 % in 60 % obsega izobraževalnega programa.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Program omogoča šolsko in vajeniško obliko izobraževanja.

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije, zgodovine, sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Osnove frizerstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

-   srednješolskega izobraževanja frizerstva,

-   srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali drugih predmetov z biološkega ali kemijskega predmetnega področja

M2

Frizerstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

-   srednješolskega izobraževanja frizerstva,

-   srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali drugih predmetov z biološkega ali kemijskega predmetnega področja

M3

Ličenje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije, kozmetike ali kozmetologije 

učitelj praktičnega pouk

-   srednješolskega izobraževanja kozmetike ali frizerstva,

-   srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M4

Nega rok in nohtov

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije, kozmetike ali kozmetologije 

učitelj praktičnega pouka

-   srednješolskega izobraževanja kozmetike ali frizerstva,

-   srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M5

Lasničarski izdelki

učitelj praktičnega pouka

-   srednješolskega izobraževanja frizerstva,

-   srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva

M6

Digitalna pismenost

učitelj

višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M7

Poslovna komunikacija

učitelj

visokošolskega izobraževanja komunikologije, psihologije, pedagogike, sociologije

M8

Podjetništvo v stroki

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije ali menedžmenta

M9

Modeliranje nohtov

učitelj praktičnega pouka

-   srednješolskega izobraževanja kozmetike ali frizerstva,

-   srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M10

Oblikovanje namenskih pričesk

učitelj praktičnega pouka

-   srednješolskega izobraževanja frizerstva,

-   srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva