B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: OBDELOVALEC LESA/ NPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število  ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezni

155

8

P2

Matematika

obvezni

168

9

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezni

248

12

P4

Športna vzgoja

obvezni

124

5

Skupaj A

 

695

34

B – Strokovni moduli

M1

Temeljna znanja lesarstva

obvezni

218

12

M2

Ročna obdelava lesa

obvezni

218

12

M3

Strojna obdelava lesa

obvezni

218

12

M4

Priprava in izdelava izdelka

obvezni

218

12

Skupaj B

 

872

48

Od tega za:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

448

26

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2015

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

752

30

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

1759

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2263

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

64

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

71

 

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajata šola in delodajalec. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

družboslovni del: visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, sociologije,
naravoslovni del: visokošolska izobrazba iz biologije, kemije, fizike

P4

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Temeljna znanja lesarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz lesarstva

M2

Ročna obdelava lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz lesarstva

M3

Strojna obdelava lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz lesarstva

M4

Priprava in izdelava izdelka

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz lesarstva