SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

POMOČNIK KONFEKCIONARJA
(prilagojen za gluhe in naglušne in dijake z govorno -jezikovnimi motnjami)

Enoličen ID: 385812 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA