B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (DV) - 2022

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

155

8

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

155

8

P3

Matematika

obvezno

168

9

P4

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

248

12

P5

Športna vzgoja

obvezno

124

5

Skupaj A

 

850

42

B – Strokovni moduli

M1

Komunikacija na delovnem mestu

obvezno

112

6

M2

Čiščenje in urejanje prostorov

izbirno

160

9

M3

Mehanizacija v biotehniki

izbirno

160

9

M4

Temelji živilstva in prehrane

izbirno

160

9

M5

Kuhanje in strežba

izbirno

140

8

M6

Oskrba živali

izbirno

140

8

M7

Osnove rastlinske pridelave

izbirno

140

8

M8

Priprava živil živalskega izvora

izbirno

140

8

M9

Priprava živil rastlinskega izvora

izbirno

140

8

M10

Oblikovanje enostavnih tekstilij

izbirno

140

8

M11

Oskrba na domu

izbirno

160

9

M12

Pomoč pri pripravi obrokov

izbirno

160

9

M13

Pomoč pri strežbi

izbirno

160

9

M14

Temelji pridelave zelenjave

izbirno

160

9

M15

Osnove čebelarstva

izbirno

160

9

M16

Vzdrževalna dela v gozdu

izbirno

160

9

M17

Mesarstvo

izbirno

320

18

M18

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

izbirno

320

18

M19

Mlekarstvo

izbirno

160

9

M20

Predelava sadja, zelenjave in oljaric

izbirno

160

9

M21

Priprava hitre hrane

izbirno

160

9

M22

Pridelava in uporaba zelišč

izbirno

160

9

M23

Enostavni izdelki za dekoracijo

izbirno

160

9

M24

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

izbirno

160

9

M25

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

izbirno

160

9

Skupaj B

 

872

49

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

16

1

Interesne dejavnosti

 

80

4

Skupaj D

 

96

5

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

408

21

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2130

112

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

752

30

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2226

117

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2378

123

Zaključni izpit (storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

125

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnilo k predmetniku:


Madžarščina I: materni jezik - višja raven (prvi jezik).
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven (drugi jezik z zunanjo diferenciacijo).

Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Programske enote

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I,

učitelj

visokošolskega izobraževanja madžarščine

Madžarščina II

učitelj

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

- družboslovje: visokošolskega izobraževanja geografije, zgodovine ali sociologije

- naravoslovje: visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

P5

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Strokovni moduli

M1

Komunikacija na delovnem mestu

učitelj

- visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije, organizacije dela, komunikologije, računalništva ali informatike ali

- visokošolskega izobraževanja s strokovnega področja programa, ki ima v študijskem programu vsaj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva ali

- visokošolskega izobraževanja katerekoli smeri in je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture, živilstva, gozdarstva, tekstila, gostinstva, psihologije, pedagogike, sociologije, računalništva, organizacije

M2

Čiščenje in urejanje prostorov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva, gostinstva ali biologije

M3

Mehanizacija v biotehniki

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike hortikulture, gozdarstva, strojništva ali mehatronike

M4

Temelji živilstva in prehrane

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, gostinstva ali biologije

M5

Kuhanje in strežba

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, gospodinjstva, hotelirstva, turizma ali biologije

učitelj praktičnega pouka

- visokošolskega izobraževanja gospodinjstva, hotelirstva, turizma ali biologije ali

- višješolskega izobraževanja gostinstva ali živilstva

M6

Oskrba živali

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kmetijstva ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja biologije, kmetijstva ali zootehnike

M7

Osnove rastlinske pridelave

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike hortikulture ali gozdarstva

M8

Priprava živil živalskega izvora

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva,  gospodinjstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

- visokošolskega izobraževanja gospodinjstva ali biologije ali

- višješolskega ali srednješolskega izobraževanja živilstva

M9

Priprava živil rastlinskega izvora

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

- visokošolskega izobraževanja gospodinjstva ali biologije ali

- višješolskega ali srednješolskega izobraževanja živilstva

M10

Oblikovanje enostavnih tekstilij

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva ali gospodinjstva

M11

Oskrba na domu

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociale, zdravstva, psihologije, pedagogike, specialne pedagogike, sociologije ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolskega izobraževanja zdravstva, psihologije, pedagogike, specialne pedagogike, sociologije ali gospodinjstva

M12

Pomoč pri pripravi obrokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, gospodinjstva, hotelirstva, turizma ali biologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva, gospodinjstva, hotelirstva, turizma ali biologije

M13

Pomoč pri strežbi

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, gospodinjstva, hotelirstva, turizma ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

M14

Temelji pridelave zelenjave

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva ali hortikulture

M15

Osnove čebelarstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, veterine, strojništva ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, veterine, strojništva ali zootehnike

M16

Vzdrževalna dela v gozdu

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali gozdarstva.

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva ali gozdarstva.

M17

Mesarstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja s področja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja s področja živilstva

M18

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, hotelirstva, turizma ali veterine

M19

Mlekarstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, zootehnike ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva ali zootehnike

M20

Predelava sadja, zelenjave in oljaric

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, gospodinjstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva ali gospodinjstva

M21

Priprava hitre hrane

učitelj

visokošolskega izobraževanja iz živilske tehnologije, gospodinjstva, hotelirstva, turizma ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva, hotelirstva, turizma ali gospodinjstva

M22

Pridelava in uporaba zelišč

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, živilstva, gospodinjstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, živilstva ali gospodinjstva

M23

Enostavni izdelki za dekoracijo

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, umetnosti, gospodinjstva, tekstilstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, tekstilstva, živilstva, gospodinjstva, umetnosti ali oblikovanja

M24

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva, veterine, zootehnike, gostinstva, hotelirstva ali biologije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva, veterine, zootehnike, gostinstva ali hotelirstva

M25

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva, umetnosti ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva, umetnosti ali gospodinjstva

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije