B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI / NPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število  ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

155

8

P2

Matematika

obvezno

168

9

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

248

12

P4

Športna vzgoja

obvezno

124

5

Skupaj A

 

695

34

B – Strokovni moduli

M1

Komunikacija na delovnem mestu

obvezno

112

6

M2

Čiščenje in urejanje prostorov

izbirno

160

9

M3

Mehanizacija v biotehniki

izbirno

160

9

M4

Temelji živilstva in prehrane

izbirno

160

9

M5

Kuhanje in strežba

izbirno

140

8

M6

Oskrba živali

izbirno

140

8

M7

Osnove rastlinske pridelave

izbirno

140

8

M8

Priprava živil živalskega izvora

izbirno

140

8

M9

Priprava živil rastlinskega izvora

izbirno

140

8

M10

Oblikovanje enostavnih tekstilij

izbirno

140

8

M11

Oskrba na domu

izbirno

160

9

M12

Pomoč pri pripravi obrokov

izbirno

160

9

M13

Pomoč pri strežbi

izbirno

160

9

M14

Temelji pridelave zelenjave

izbirno

160

9

M15

Osnove čebelarstva

izbirno

160

9

M16

Vzdrževalna dela v gozdu

izbirno

160

9

M17

Mesarstvo

izbirno

320

18

M18

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

izbirno

320

18

M19

Mlekarstvo

izbirno

160

9

M20

Predelava sadja, zelenjave in oljaric

izbirno

160

9

M21

Priprava hitre hrane

izbirno

160

9

M22

Pridelava in uporaba zelišč

izbirno

160

9

M23

Enostavni izdelki za dekoracijo

izbirno

160

9

M24

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

izbirno

160

9

M25

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

izbirno

160

9

Skupaj B

 

872

49

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

448

25

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2015

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

752

30

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2111

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2263

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

63

 

Število tednov praktičnega  usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

70

 

Pojasnilo k predmetniku:

Šola oziroma  dijak izbere:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih, mojstrskih kmetijah in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

družboslovni del: visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, sociologije,
naravoslovni del: visokošolska izobrazba iz biologije, kemije, fizike

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Komunikacija na delovnem mestu

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela ali visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije, organizacije dela ali komunikologije ali
visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali
visokošolska izobrazba s strokovnega področja programa, ki ima v študijskem programu vsaj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva ali
visokošolska izobrazba katerekoli smeri in je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, hortikulture, živilstva ali gozdarstva, tekstila, gostinstva ali psihologije, pedagogike, sociologije, računalništva, organizacije

Čiščenje in urejanje prostorov

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba s področja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva, gostinstva

Mehanizacija v biotehniki

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva.

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike hortikulture ali gozdarstva.

učitelj traktorske vožnje

srednješolska ali višješolska strokovna  izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom

Temelji živilstva in prehrane

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba s področja živilstva, gospodinjstva, gostinstva

Kuhanje in strežba

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz gospodinjstva, hotelirstva ali turizma ali višješolska izobrazba iz gostinstva ali živilstva. 

Oskrba živali

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva ali zootehnike

Osnove rastlinske pridelave

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva.

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike hortikulture ali gozdarstva.

Priprava živil živalskega izvora

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz gospodinjstva ali višješolska ali srednješolska izobrazba s področja živilstva

Priprava živil rastlinskega izvora

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz gospodinjstva ali višješolska ali srednješolska izobrazba s področja živilstva

Oblikovanje enostavnih tekstilij

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva ali gospodinjstva

Oskrba na domu

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociale, zdravstva, psihologije, pedagogike, specialne pedagogike, sociologije ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz zdravstva, psihologije, pedagogike, specialne pedagogike, sociologije ali gospodinjstva

Pomoč pri pripravi obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz gostinstva, živilstva, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

Pomoč pri strežbi

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gostinstva, živilstva, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

Temelji pridelave zelenjave

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

Osnove čebelarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, veterine ali  zootehnike.

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, veterine ali zootehnike

Vzdrževalna dela v gozdu

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali gozdarstva.

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva ali gozdarstva.

Mesarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba s področja živilstva

Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba s področja živilstva, hotelirstva, turizma ali veterine

Mlekarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilstva ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba s področja živilstva ali zootehnike

Predelava sadja, zelenjave in oljaric

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilstva, kmetijstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba s področja živilstva, kmetijstva ali gospodinjstva

Priprava hitre hrane

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva, hotelirstva ali turizma

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gostinstva, živilstva, hotelirstva, turizma ali gospodinjstva

Pridelava in uporaba zelišč

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, živilstva ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, živilstva ali gospodinjstva

Enostavni izdelki za dekoracijo

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva, hortikulture, umetnosti, gospodinjstva ali tekstilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba kmetijstva, hortikulture, tekstilstva, živilstva, gospodinjstva, umetnosti ali oblikovanja

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva, veterine, zootehnike, gostinstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba s področja živilstva, gospodinjstva, tekstilstva, kmetijstva, veterine, zootehnike, gostinstva ali hotelirstva

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

učitelj

visokošolska izobrazba iz  tekstilstva, umetnosti ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva, umetnosti ali gospodinjstva