B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE/NPI/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih  točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

 P1

Slovenščina

obvezno

155

8

 P2

Matematika

obvezno

168

9

 P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

248

12

 P4

Športna vzgoja

obvezno

124

5

Skupaj A

 

695

34

B – Strokovni moduli

M1

Gradnja

obvezno

440

23

M2

Gradbeni elementi

obvezno

120

5

M3

Opaženje

izbirno

420

20

M4

Upravljanje lahke gradbene mehanizacije

izbirno

420

20

M5

Zidanje in ometavanje

izbirno

420

20

M6

Polaganje keramičnih ploščic

izbirno

420

20

Skupaj B

 

980

48

Od tega:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

650

26

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

448

26

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2112

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

802

32

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2208

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2360

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 


2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina oz. madžarščina oz. italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine oz. madžarščina oz. italijanščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Družboslovje in naravoslovje

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, sociologije, biologije, kemije ali fizike

P4

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Gradnja

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz gradbeništva ali srednja strokovna izobrazba iz gradbeništva

M2

Gradbeni elementi

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz gradbeništva ali srednja strokovna izobrazba iz gradbeništva

M3

Opaženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture, gradbeništva ali lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz gradbeništva ali srednja strokovna izobrazba iz gradbeništva

M4

Upravljanje lahke gradbene mehanizacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, gradbeništva ali arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz gradbeništva ali srednja strokovna izobrazba iz gradbeništva

M5

Zidanje in ometavanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz gradbeništva ali srednja strokovna izobrazba iz gradbeništva

M6

Polaganje keramičnih ploščic

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz gradbeništva ali srednja strokovna izobrazba iz gradbeništva