B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (DV) NPI - 2022

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

155

8

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

155

8

P3

Matematika

obvezno

168

9

P4

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

248

12

P5

Športna vzgoja

obvezno

124

5

Skupaj A

 

850

42

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško sporazumevanje

obvezno

147

8

M2

Rokovanje s stroji in napravami

obvezno

363

18

M3

Vzdrževanje strojev in naprav

izbirno

470

24

M4

Upravljanje strojev in naprav

izbirno

470

24

M5

Preoblikovanje materialov

izbirno

470

24

M6

Litje materialov

izbirno

470

24

M7

Izdelava in vzdrževanje električnih inštalacij

izbirno

470

24

M8

Mehatronski sklopi

izbirno

470

24

M9

Temeljna ličarska dela

izbirno

470

24

Skupaj B

 

980

50

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

16

1

Interesne dejavnosti

 

80

4

Skupaj D

 

96

5

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

300

20

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2130

112

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

752

30

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2226

117

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2378

123

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

125

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik - višja raven (prvi jezik).
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven (drugi jezik z zunanjo diferenciacijo).

Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere en modul izmed modulov M3 do M9.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I,

učitelj

visokošolskega izobraževanja  madžarščine

Madžarščina II

učitelj

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

družboslovje: visokošolskega izobraževanja geografije, zgodovine ali sociologije

naravoslovje: visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

P5

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško sporazumevanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva elektrotehnike, metalurgije ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M2

Rokovanje s stroji in napravami

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M3

Vzdrževanje strojev in naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M4

Upravljanje strojev in naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali ali mehatronike

M5

Preoblikovanje materialov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, kemije ali metalurgije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, kemije ali metalurgije

M6

Litje materialov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, kemije ali metalurgije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, kemije ali metalurgije

M7

Izdelava in vzdrževanje električnih inštalacij

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

M8

Mehatronski sklopi

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike, strojništva, ali mehatronike

M9

Temeljna ličarska dela

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja ličarstva, strojništva ali kemije

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije