B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ/NPI/2010

Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih  točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

 P1

Slovenščina

obvezno

155

8

 P2

Matematika

obvezno

168

9

 P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

248

12

 P4

Športna vzgoja

obvezno

124

5

Skupaj A

 

695

34

B – Strokovni moduli

M1

Poznavanje tekstilstva

obvezno

245

12

M2

Preoblikovanje tekstilij

obvezno

287

15

M3

Enostavni tekstilni izdelki

obvezno

256

14

M4

Vzdrževanje tekstilij

izbirno

194

9

M5

Ročna dela

izbirno

194

9

Skupaj B

 

982

50

Od tega:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

650

26

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

7

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

435

23

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2112

107

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

802

33

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2208

111

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2360

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: dijak izbere en modul in sicer M4 ali M5.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

Družboslovje: visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije
Naravoslovje: visokošolska izobrazba iz fizike, biologije ali kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P4

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Poznavanje tekstilstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij

 

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz tekstilstva ali srednješolska izobrazba iz konfekcije

M2

Preoblikovanje tekstilij

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij

 

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz tekstilstva ali srednješolska izobrazba iz konfekcije

M3

Enostavni tekstilni izdelki

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij

 

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz tekstilstva ali srednješolska izobrazba iz konfekcije

M4

Vzdrževanje tekstilij

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij

 

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz tekstilstva ali srednješolska izobrazba iz konfekcije
ali vzdrževanja tekstilij

M5

Ročna dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja tekstilij

 

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz tekstilstva ali srednješolska izobrazba iz konfekcije