B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK/PT/2011

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Strokovni moduli

 

 

M1

Poslovanje podjetij s projekti

obvezno

324

14

M2

Ekonomika

obvezno

198

9

M3

Delovanje gospodarstva

obvezno

288

13

M4

Finančno poslovanje

izbirno

136

6

M5

Materialno knjigovodstvo

izbirno

136

6

M6

Komercialno poslovanje

izbirno

136

6

M7

Upravno-administrativno poslovanje

izbirno

136

6

M8

Zavarovalne storitve

izbirno

102

5

M9

Bančno poslovanje

izbirno

102

5

M10

Poštni promet

izbirno

102

5

M11

Finančno knjigovodstvo

izbirno

102

5

M12

Neposredno trženje

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1048

47

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

432

18

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

76

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

104

5

Skupaj pouka (B+E)

 

1152

52

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

508

22

Skupaj (B+Č+E)

 

1228

56

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

60

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

32

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

34

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak lahko izbere enega izmed modulov M4–M7 in enega izmed modulov M8–M12.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

M1

Poslovanje podjetij s projekti

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije, komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije, komunikologije

M2

Ekonomika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M3

Delovanje gospodarstva

 

 

VS

Zakonitosti delovanja gospodarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

VS

Pravni temelji delovanja gospodarstva in države

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava, sociologije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska  izobrazba iz ekonomije, prava, sociologije ali organizacije dela

M4

Finančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M5

Materialno
knjigovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M6

Komercialno poslovanje

 

 

VS
VS

Nabava in prodaja
Tržno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

VS

Razvrščanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

M7

Upravno-administrativno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M8

Zavarovalne storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali prava

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali prava

M9

Bančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M10

Poštni promet

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

M11

Finančno knjigovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M12

Neposredno trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike