A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik / elektrotehnica računalništva

Trajanje izobraževanja: eno leto

Vpisni pogoji: končan četrti letnik gimnazije

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Delni izpiti

Vaje

Projektne naloge

Ustni izpit

Algoritmi in programski jeziki

4

da

 

da

Računalniška omrežja

2

da

 

da

Računalniške komponente

2

da

 

da

Podatkovne baze

2

da

 

da

Praktični pouk

 

da

1

 

Delovna praksa

   

poročilo o delu

 
  

Z delnimi pisnimi izpiti preverjamo in ocenjujemo znanja pri vseh predmetih, z ustnim izpitom posameznega predmeta pa ocenjujemo znanje kandidatov, ki niso bili uspešni pri preverjanju istega predmeta z delnimi izpiti.

Za dokončanje izobraževanja je potrebno opraviti vse izpite, izdelati pisna poročila in dokazati 80% udeležbo pri praktičnem izobraževanju in vajah ter opraviti poklicno maturo.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: