B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GASTRONOMIJA IN TURIZEM/PT/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Strokovni moduli

M1

Osnove gostinstva in turizma

obvezno

140

8

M2

Podjetništvo

obvezno

56

3

M3

Strokovno sporazumevanje v tujih jezikih

obvezno

84

4

M4

Kulinarika in turistične zanimivosti doma in v svetu

obvezno

56

3

M5

Redni obroki   

izbirno

140

6

M6

Izredni obroki 

izbirno

140

6

M7

Ponudba rednih obrokov

izbirno

84

4

M8

Ponudba izrednih obrokov

izbirno

56

4

M9

Spremljanje in vodenje v turizmu

izbirno

140

6

M10

Prodaja turističnih proizvodov

izbirno

56

4

M11

Turistične informacije

izbirno

140

6

M12

Hotelske in receptorske  storitve

izbirno

84

4

M13

Priprava  dietnih jedi

izbirno

28

3

M14

Catering

izbirno

28

3

M15

Estetika in senzorika

izbirno

28

3

M16

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

izbirno

28

3

M 17

Animacija gostov

izbirno

56

4

M 18

Organizacija turističnih storitev

izbirno

56

4

M 19

Dopolnilne dejavnosti v hotelu

izbirno

28

3

M 20

Turistično destinacijski  menedžment

izbirno

28

3

M 21

Restavracijsko slaščičarstvo

izbirno

28

3

M 22

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

izbirno

28

3

Skupaj B

 

784

41

Od tega:
C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

228

10

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

112

5

 

Skupaj pouka (B+E)

 

896

46

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

508

22

Skupaj (B+Č+E)

 

1124

56

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

60

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

28

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

6

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

34

 

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: dijak izmed strokovnih modulov od M5 do M22 izbere strokovne module v obsegu 23 KT.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Strokovni modul

Izvajalec

Znanje

M1

Osnove gostinstva in turizma

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, geografije, zgodovine, umetnostne zgodovine, ekonomije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja izobrazba iz gostinstva, živilstva ali hotelirstva, in
višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, geografije ali ekonomije s predhodno izobrazbo iz gostinstva in turizma

M2

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma, organizacije ali hotelirstva

M3

Strokovno sporazumevanje v tujih jezikih

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznih tujih jezikov

M4

Kulinarika in turistične zanimivosti doma in v svetu

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, geografije, zgodovine, etnologije,  umetnostne zgodovine, turizma ali hotelirstva

M5

Redni obroki

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, ekonomije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva, hotelirstva, turizma ali ekonomije s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M6

Izredni obroki

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, ekonomije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva, hotelirstva, turizma ali ekonomije s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M7

Ponudba rednih obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, ekonomije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva, hotelirstva, turizma ali ekonomije s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M8

Ponudba izrednih  obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, ekonomije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna  izobrazba iz gostinstva, živilstva, hotelirstva, turizma ali ekonomije s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M9

Spremljanje in vodenje v turizmu

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, ekonomije ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali ekonomije

M10

Prodaja turističnih proizvodov

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva ali visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali ekonomije

M11

Turistične informacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva ali visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali ekonomije

M12

Hotelske in receptorske storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva ali visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali ekonomije

M13

Priprava dietnih jedi

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna  izobrazba iz gostinstva, živilstva, hotelirstva, turizma ali ekonomije s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M14

Catering

učitelj

visokošolska izobrazba živilske tehnologije, ekonomije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna  izobrazba iz gostinstva, živilstva ali visoka izobrazba hotelirske, turistične ali ekonomske smeri s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M15

Estetika in senzorika

učitelj

visokošolska izobrazba živilske tehnologije, biologije, kemije ali hotelirstva

M16

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

učitelj

visokošolska izobrazba živilske tehnologije, turizma ali hotelirstva

M17

Animacija gostov

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, ekonomije, organizacije dela ali živilske tehnologije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, gostinstva ali visokošolska izobrazba iz hotelirstva, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, ekonomije, organizacije  dela ali živilske tehnologije

M18

Organizacija turističnih storitev

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz turizma, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, ekonomije, organizacije dela ali hotelirstva;
visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

M19

Dopolnilne dejavnosti v hotelu

učitelj

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma hotelirstva ali ekonomije

M20

Turistično destinacijski menedžment

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva ekonomije ali organizacije dela

M21

Restavracijsko slaščičarstvo

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali hotelirstva

M22

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali hotelirstva