A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMIJA IN TURIZEM
Naziv strokovne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja eno leto.
Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

M1

Osnove  gostinstva in turizma

x

 

 

 

M2

Podjetništvo

x

 

 

 

M3

Strokovno sporazumevanje v tujih jezikih

x

 

 

 

M4

Kulinarika in turistične zanimivosti doma in v svetu

x

 

 

 

M5

Redni obroki

 

 

x

 

M6

Izredni obroki

 

 

x

 

M7

Ponudba rednih obrokov

 

 

x

 

M8

Ponudba  izrednih obrokov

 

 

x

 

M9

Spremljanje in vodenje v turizmu

x

 

 

 

M10

Prodaja turističnih proizvodov

x

 

 

 

M11

Turistične informacije

x

 

 

 

M12

Hotelske in receptorske storitve

x

 

 

 

M13

Priprava dietnih jedi

 

 

x

 

M14

Catering

 

 

x

 

M15

Estetika in senzorika

x

 

 

 

M16

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

x

 

 

 

M17

Animacija gostov

 

 

x

 

M18

Organizacija turističnih storitev

x

 

 

 

M19

Dopolnilne dejavnosti v hotelu

x

 

 

 

M20

Turistično destinacijski menedžment

x

 

 

 

M21

Restavracijsko slaščičarstvo

 

 

x

 

M22

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.