B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA/PT/2011

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Strokovni moduli

 

 

M1

Upravljanje s programirljivimi napravami

obvezno

136

8

M2

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

obvezno

102

7

M3

Vzdrževanje informacijske programske opreme

obvezno

102

7

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

obvezno

102

6

M5

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

obvezno

102

7

M6

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

obvezno

136

9

M7

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

obvezno

102

7

M8

Oprema za multimedijsko tehniko

izbirno

136

8

M9

Upravljanje IK sistemov

izbirno

136

8

M10

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

izbirno

136

8

M11

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

izbirno

136

8

M12

Napredna uporaba podatkovnih baz

izbirno

136

8

M13

Računalniško oblikovanje

izbirno

136

8

Skupaj B

 

1054

67

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C - Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

380

16

Č - Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

38

2

E - Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

80

4

Skupaj pouka (B+E)

 

1134

71

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

418

18

Skupaj (B+Č+E)

 

1172

73

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

77

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

1

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

34

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak izbere dva modula izmed ponujenih izbirnih modulov in sicer: (M8 in M9) ali (M8 in M10) ali (M11 in M12) ali (M11 in M13) (16 KT).

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

M1

Upravljanje s programirljivimi napravami

učitelj

znanja s področja računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja); znanja s področja elektotehnike (vsebinski sklop Programirljive naprave)

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja); znanja s področja elektotehnike (vsebinski sklop Programirljive naprave)

M2

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

učitelj

znanja s področja računalništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike ali elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

M3

Vzdrževanje informacijske programske opreme

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

učitelj

znanja s področja elektrotehnike (vsebinski sklop Izdelava električnih inštalacij)
znanja s področja računalništva ali telekomunikacij (vsebinski sklop Izdelava komunikacijskih inštalacij)

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike (vsebinski sklop Izdelava električnih inštalacij) na najmanj višješolski ravni;
znanja s področja računalništva ali telekomunikacij (vsebinski sklop Izdelava komunikacijskih inštalacij) na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike ali računalništva

M5

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike

M6

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M7

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M8

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti na najmanj višješolski ravni

M9

Upravljanje IK sistemov

učitelj

znanja s področja računalništva, informatike ali telekomunikacij

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, informatike ali telekomunikacij na najmanj višješolski ravni

M10

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M11

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M12

Napredna uporaba podatkovnih baz

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M13

Računalniško oblikovanje

učitelj

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti na najmanj višješolski ravni