A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka predmeta/
modula

Strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

M1

Upravljanje s programirljivimi napravami

 

 

x

 

M2

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

 

 

x

 

M3

Vzdrževanje informacijske programske opreme

 

 

x

 

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

 

 

x

 

M5

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

 

 

x

 

M6

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

 

 

x

 

M7

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

 

 

x

 

M8

Oprema za multimedijsko tehniko

 

 

x

 

M9

Upravljanje IK sistemov

 

 

x

 

M10

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

 

 

x

 

M11

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

 

 

x

 

M12

Napredna uporaba podatkovnih baz

 

 

x

 

M13

Računalniško oblikovanje

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov

Nacionalno poklicno kvalifikacije skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modula/-ov:

Oznaka

Modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Izdelava komunikacijskih inštalacij

5 KT

M5

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

Strokovni modul v celoti

7 KT

M8

Oprema za multimedijsko tehniko

Strokovni modul v celoti

8 KT

M9

Upravljanje IK sistemov

Strokovni modul v celoti

8 KT

7.2 Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov

Nacionalno poklicno kvalifikacije skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modula:

Oznaka

Modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

Strokovni modul v celoti

7 KT

M3

Vzdrževanje informacijske programske opreme

Strokovni modul v celoti

7 KT

M8

Oprema za multimedijsko tehniko

Strokovni modul v celoti

8 KT

M10

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

Strokovni modul v celoti

8 KT

7.3 Koder/koderka algoritmov

Nacionalno poklicno kvalifikacije koder/koderka algoritmov pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modula:

Oznaka

Modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Strokovni modul v celoti

9 KT

M7

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

Strokovni modul v celoti

7 KT

M11

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

Strokovni modul v celoti

8 KT

M12

Napredna uporaba podatkovnih baz

Strokovni modul v celoti

8 KT

7.4 Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani

Nacionalno poklicno kvalifikacije izdelovalec/izdelovalka spletnih strani pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modula:

Oznaka

Modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M6

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Strokovni modul v celoti

9 KT

M7

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

Strokovni modul v celoti

7 KT

M11

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

Strokovni modul v celoti

8 KT

M13

Računalniško oblikovanje

Strokovni modul v celoti

8 KT