B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: FRIZERSKI TEHNIK PTI - 2022

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kred. točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Tuji jezik

obvezno

276

13

P3

Matematika

obvezno

206

10

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Kemija

obvezno

80

4

P10

Biologija

obvezno

40

2

P11

Športna vzgoja

obvezno

150

6

Skupaj A

 

1178

56

B – Strokovni moduli

M1

Preparati za lase in lasišče

obvezno

132

6

M2

Barvne in oblikovne spremembe las

obvezno

132

6

M3

Sodobni trendi v frizerstvu

obvezno

166

9

M4

Frizersko stiliranje

obvezno

99

5

M5

Promocija in trženje v frizerstvu

obvezno

99

5

M6

Brivstvo

izbirno

99

5

M7

Naravna nega las in lasišča

izbirno

99

5

Skupaj B

 

727

36

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

190

8

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

240

12

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2.145

104

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

430

18

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2.241

108

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2.431

116

Poklicna matura

(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

Število tednov izobraževanja v šoli

 

65

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

5

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni splošnoizobraževalni predmeti:
Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni strokovni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere enega od izbirnih modulov M6 ali M7.

Informatika je integrirana v obveznih strokovnih modulih.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih. Del praktičnega usposabljanja z delom se lahko izvaja tudi v medpodjetniškem izobraževalnem centru.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošno izobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije oz. drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P10

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije oz. drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Preparati za lase in lasišče

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

 • srednješolskega izobraževanja frizerstva,
 • srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali drugih predmetov z biološkega ali kemijskega predmetnega področja

M2

Barvne in oblikovne spremembe las

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

 • srednješolskega izobraževanja frizerstva,
 • srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva

M3

Sodobni trendi v frizerstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

 • srednješolskega izobraževanja frizerstva,
 • srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva

M4

Frizersko stiliranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

 • srednješolskega izobraževanja frizerstva,
 • srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva

M5

Promocija in trženje v frizerstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije ali managementa

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije ali managementa

M6

Brivstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

 • srednješolskega izobraževanja frizerstva,
 • srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva

M7

Naravna nega las in lasišča

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

 • srednješolskega izobraževanja frizerstva,
 • srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo frizerstva