B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GASTRONOMIJA (SI) PTI - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Italijanščina

obvezno

136

6

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Matematika

obvezno

206

10

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

obvezno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

2

P10

Fizika

obvezno

40

2

P11

Kemija

obvezno

40

2

P12

Biologija

obvezno

40

2

P13

Informatika

obvezno

60

3

P14

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1374

66

B – Strokovni moduli

M1

Receptorska dela

obvezno

75

4

M2

Naravna in kulturna dediščina

obvezno

134

8

M3

Oblikovanje gostinske ponudbe

obvezno

75

4

M4

Obroki in dogodki z animacijo

obvezno

364

16

M5

Priprava dietnih jedi

izbirno

50

3

M6

Catering

izbirno

50

3

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

izbirno

50

3

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

izbirno

50

3

M9

Hotelska in gospodinjska dela

izbirno

50

3

M10

Turistično destinacijski menedžment

izbirno

50

3

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

izbirno

50

3

Skupaj B

 

748

38

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

249

11

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2371

115

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

15

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2467

119

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2543

122

Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

126

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

68

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola oziroma dijak lahko izbere strokovne module v obsegu 6KT izmed strokovnih modulov od M5 do M11.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnosti ali umetnostne zgodovine, likovnega ali glasbenega področja

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike oz. drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije oz. drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije oz. drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P13

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

P14

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Receptorska dela

učitelj

visokošolskega izobraževanja turizma, hotelirstva, ekonomije ali geografije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja turizma, hotelirstva, ekonomije ali geografije

M2

Naravna in kulturna dediščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja turizma, hotelirstva, geografije, sociologije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali živilske tehnologije

M3

Oblikovanje gostinske ponudbe

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije; gostinstva, hotelirstva, ekonomije ali organizacije 

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M4

Obroki in dogodki z animacijo

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije, hotelirstva, ekonomije ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M5

Priprava dietnih jedi

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M6

Catering

učitelj

visokošolskega izobraževanja hotelirstva ekonomije ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M9

Hotelska in gospodinjska dela

učitelj

visokošolskega izobraževanja turizma, hotelirstva, gospodinjstva, ekonomije ali organizacije

M10

Turistično destinacijski menedžment

učitelj

visokošolskega izobraževanja turizma, hotelirstva, geografije  ali ekonomije

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva