B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GASTRONOMIJA/ PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

40

2

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Biologija

obvezno

40

2

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Receptorska dela

obvezno

75

4

M2

Naravna in kulturna dediščina

obvezno

134

8

M3

Oblikovanje gostinske ponudbe

obvezno

75

4

M4

Obroki in dogodki z animacijo

obvezno

364

16

M5

Priprava dietnih jedi

izbirno

50

3

M6

Catering

izbirno

50

3

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

izbirno

50

3

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

izbirno

50

3

M9

Hotelska in gospodinjska dela

izbirno

50

3

M10

Turistično destinacijski menedžment

izbirno

50

3

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

izbirno

50

3

Skupaj B

 

748

38

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

12

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

249

11

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2235

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

15

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2331

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2407

116

Poklicna matura(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola oziroma dijak lahko izbere strokovne module v obsegu 6KT izmed strokovnih modulov od M5 do M11.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami  fizike oz. drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba  s 315 urami  kemije oz. drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba  s 315 urami  biologije oz. drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Receptorska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, ekonomije ali geografije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, ekonomije ali geografije

M2

Naravna in kulturna dediščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, geografije, sociologije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine ali živilske tehnologije

M3

Oblikovanje gostinske ponudbe

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije ali kemije;
visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, ekonomije ali organizacije 

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M4

Obroki in dogodki z animacijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije ali kemije;
visokošolska izobrazba  iz hotelirstva, ekonomije ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M5

Priprava dietnih jedi

učitelj

visokošolska izobrazba živilske tehnologije, biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M6

Catering

učitelj

visokošolska izobrazba iz  hotelirstva ekonomije ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

učitelj

visokošolska izobrazba iz  živilstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva

M9

Hotelska in gospodinjska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, gospodinjstva, ekonomije ali organizacije

M10

Turistično destinacijski menedžment

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, hotelirstva, geografije  ali ekonomije

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz gostinstva, hotelirstva, živilstva ali gospodinjstva