B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GASTRONOMIJA (IS) / PTI /2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno

izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Italijanščina

obvezno

276

13

P2

Slovenščina

obvezno

276

13

P3

Matematika

obvezno

206

10

P4

Tuji jezik

obvezno

276

13

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

obvezno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

2

P10

Kemija

obvezno

60

3

P11

Biologija

obvezno

60

3

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1514

73

B – Strokovni moduli

M1

Poslovanje in podjetništvo

obvezno

102

5

M2

Receptorska dela

obvezno

75

4

M3

Naravna in kulturna dediščina

obvezno

134

6

M4

Oblikovanje gostinske ponudbe z animacijo

obvezno

318

12

M5

Priprava dietnih jedi

izbirno

50

2

M6

Catering

izbirno

50

2

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

izbirno

50

2

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

izbirno

50

2

M9

Hotelska in gospodinjska dela

izbirno

50

2

M10

Turistično destinacijski menedžment

izbirno

50

2

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

izbirno

50

2

Skupaj B

 

729

31

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

12

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

136

5

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2379

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

15

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2475

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2551

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti: Šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola oziroma dijak lahko izbere strokovne 2 modula izmed strokovnih modulov od M5 do M11.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanščine

P2

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P10

 

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije oz. drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije oz. drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Poslovanje in podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz ekonomije

M2

Receptorska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, etnologije ali umetnostne zgodovine visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma, organizacije in hotelirstva
visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma, organizacije dela ali hotelirstva

M3

Naravna in kulturna dediščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije
visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma, organizacije in hotelirstva, visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, etnologije ali umetnostne zgodovine, visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska strokovna izobrazba iz ekonomije, turizma, organizacije dela ali hotelirstva.

M4

Oblikovanje gostinske ponudbe z animacijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma, organizacije dela, hotelirstva ali živilske tehnologije

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja izobrazba ekonomske, turistične ali hotelirske smeri s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M5

Priprava dietnih jedi

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije
visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma in hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja izobrazba ekonomske, turistične ali hotelirske smeri s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M6

Catering

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije
visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma in hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja izobrazba ekonomske, turistične ali hotelirske smeri s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M7

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije
visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma in hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja izobrazba ekonomske, turistične ali hotelirske smeri s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M8

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije
visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma in hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja izobrazba ekonomske, turistične ali hotelirske smeri s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M9

Hotelska in gospodinjska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz gospodinjstva ali živilske tehnologije

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja izobrazba ekonomske, turistične ali hotelirske smeri s predhodno izobrazbo iz gostinstva

M10

Turistično destinacijski menedžment

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma, organizacije in hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma, organizacije dela ali hotelirstva

M11

Restavracijsko slaščičarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije
visokošolska izobrazba iz ekonomije, turizma in hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali višja izobrazba ekonomske, turistične ali hotelirske smeri s predhodno izobrazbo iz gostinstva