B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: STROJNI TEHNIK PTI - 2022

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

40

2

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Biologija

obvezno

40

2

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

136

6

M2

Poslovanje in organizacija

obvezno

66

3

M3

Učinkovita raba energije

obvezno

136

6

M4

Obdelava gradiv

obvezno

136

6

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

izbirno

140

8

M6

Računalniško podprte tehnologije

izbirno

140

8

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

izbirno

140

8

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

izbirno

140

8

M9

Avtomatizacija in robotika

izbirno

140

8

M10

Energetski sistemi

izbirno

140

8

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

izbirno

140

8

M12

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

izbirno

140

8

Skupaj B

 

754

37

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

205

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

249

12

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2241

109

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni predmeti: šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni moduli: šola ali dijak lahko izbere 2 modula izmed modulov M5 do M12

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Programske enote

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z vsebinami biologije

P12

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Strokovni moduli

M1

Načrtovanje konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, informatike, elektrotehnike, tehnike, ali mehatronike

M2

Poslovanje in organizacija

učitelj

visokošolskega izobraževanja organizacije, menedžmenta, ekonomije, psihologije, strojništva, elektrotehnike, mehatronike ali gospodarskega inženirstva

M3

Učinkovita raba energije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike ali gospodarskega inženirstva

M4

Obdelava gradiv

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike, tehnike ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

M6

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

M9

Avtomatizacija in robotika

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, tehnike ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M10

Energetski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike ali gospodarskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

M12

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike