B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: Tehnik računalništva

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Italijanščina

obvezno

136

6

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Matematika

obvezno

206

10

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

obvezno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

2

P10

Fizika

obvezno

80

4

P11

Kemija

obvezno

40

2

P12

Športna vzgoja

obvezno

150

6

Skupaj A

 

1314

62

B – Strokovni moduli

M1

Razvoj spletnih aplikacij

obvezno

148

7

M2

Vzpostavitev omrežnih servisov

obvezno

110

5

M3

Načrtovanje sodobnega IK sistema

obvezno

136

7

M4

Oprema za multimedijsko tehniko

 

136

7

M5

Upravljanje IK sistemov

izbirno

136

7

M6

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

izbirno

136

7

M7

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

izbirno

136

7

M8

Napredna uporaba podatkovnih baz

izbirno

136

7

M9

Računalniško oblikovanje

izbirno

136

7

M10

Uporaba mikroprocesorskih naprav

izbirno

136

7

M11

AV komunikacije

izbirno

136

7

M12

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

izbirno

136

7

Skupaj B

 

802

40

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

256

13

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2372

115

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2468

119

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2544

122

Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

126

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

68

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

Informatika je integrirana v obveznih strokovnih modulih.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

P11

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Razvoj spletnih aplikacij

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M2

Vzpostavitev omrežnih servisov

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M3

Načrtovanje sodobnega IK sistema

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M4

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva, informatike, multimedije, medijske tehnike, medijske komunikacije, ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva, informatike, medijske produkcije ali glasbene umetnosti

M5

Upravljanje IK sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, informatike ali telekomunikacij

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva, informatike ali telekomunikacij

M6

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M7

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M8

Napredna uporaba podatkovnih baz

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M9

Računalniško oblikovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, informatike ali likovne umetnosti

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva, informatike ali likovne umetnosti

M10

Uporaba mikroprocesorskih naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva ali informatike

M11

AV komunikacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva multimedije, medijske tehnike, medijske komunikacije ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva, medijske produkcije ali glasbene umetnosti

M12

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva ali informatike