SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS)

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL