B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: Tehnik računalništva

Oznaka

Programske enote

Obvezno
 Izbirno

Skupno število ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

80

4

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Športna vzgoja

obvezno

150

6

Skupaj A

 

1178

56

B – Strokovni moduli

M1

Razvoj spletnih aplikacij

obvezno

148

7

M2

Vzpostavitev omrežnih servisov

obvezno

110

5

M3

Načrtovanje sodobnega IK sistema

obvezno

136

7

M4

Oprema za multimedijsko tehniko

izbirno

136

7

M5

Upravljanje IK sistemov

izbirno

136

7

M6

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

izbirno

136

7

M7

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

izbirno

136

7

M8

Napredna uporaba podatkovnih baz

izbirno

136

7

M9

Računalniško oblikovanje

izbirno

136

7

M10

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

izbirno

136

7

M11

AV komunikacije

izbirno

136

7

M12

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

izbirno

136

7

Skupaj B

 

802

40

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri
Delodajalcu

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

256

13

Skupaj pouka (A + B + E)

 

2236

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E)

 

2332

113

Skupaj (A + B + Č + D + E)

 

2408

116

Poklicna matura ( izdelek in zagovor)

 

4

Skupaj kreditne točke

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

68

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni splošnoizobraževalni predmeti:
Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni strokovni moduli: 
Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

Informatika je integrirana v obveznih strokovnih modulih.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Razvoj spletnih aplikacij

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M2

Vzpostavitev omrežnih servisov

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M3

Načrtovanje sodobnega IK sistema

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M4

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva, informatike, multimedije, medijske tehnike, medijske komunikacije, ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva, informatike, medijske produkcije ali glasbene umetnosti

M5

Upravljanje IK sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, informatike ali telekomunikacij

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva, informatike ali telekomunikacij

M6

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M7

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M8

Napredna uporaba podatkovnih baz

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M9

Računalniško oblikovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, informatike ali likovne umetnosti

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja računalništva, informatike ali likovne umetnosti

M10

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva ali informatike

M11

AV komunikacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva multimedije, medijske tehnike, medijske komunikacije ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva, medijske produkcije ali glasbene umetnosti

M12

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

najmanj višješolskega izobraževanja elektrotehnike, računalništva ali informatike