B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA/ PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

80

4

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Informatika

obvezno

60

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Razvoj spletnih aplikacij

obvezno

148

8

M2

Vzpostavitev omrežnih servisov

obvezno

110

6

M3

Oprema za multimedijsko tehniko

izbirno

156

8

M4

Upravljanje IK?  sistemov

izbirno

156

8

M5

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

izbirno

156

8

M6

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

izbirno

156

8

M7

Napredna uporaba podatkovnih baz

izbirno

156

8

M8

Računalniško oblikovanje

izbirno

156

8

M9

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

izbirno

156

8

M10

AV komunikacije

izbirno

156

8

M11

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

izbirno

156

8

Skupaj B

 

726

38

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

204

9

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

256

11

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2242

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

280

12

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2338

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2414

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

67

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti:Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Razvoj spletnih aplikacij

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M2

Vzpostavitev omrežnih servisov

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M3

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti na najmanj višješolski ravni

M4

Upravljanje IK sistemov

učitelj

znanja s področja računalništva, informatike ali telekomunikacij

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, informatike ali telekomunikacij na najmanj višješolski ravni

M5

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M6

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M7

Napredna uporaba podatkovnih baz

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M8

Računalniško oblikovanje

učitelj

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti na najmanj višješolski ravni

M9

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M10

AV komunikacije

učitelj

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali glasbene umetnosti na najmanj višješolski ravni

M11

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

učitelj

znanja s področja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni