B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS)/PTI/2012

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Italijanščina obvezno 276 13
P2 Slovenščina obvezno 276 13
P3 Matematika obvezno 206 10
P4 Tuji jezik obvezno 276 13
P5 Umetnost obvezno 40 2
P6 Zgodovina obvezno 40 2
P7 Geografija obvezno 40 2
P8 Sociologija izbirno 40 2
P9 Psihologija izbirno 40 2
P10 Kemija obvezno 60 3
P11 Biologija obvezno 60 3
P12 Informatika obvezno 60 3
P13 Športna vzgoja obvezno 150 7
Skupaj A   1524 73
B – Strokovni moduli
M1 Poslovanje in podjetništvo obvezno 102 5
M2 Razvoj spletnih aplikacij obvezno 138 6
M3 Vzpostavitev omrežnih servisov obvezno 110 5
M4 Oprema za multimedijsko tehniko izbirno 123 5
M5 Upravljanje IK sistemov izbirno 123 5
M6 Upravljanje z informacijsko programsko opremo izbirno 123 5
M7 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij izbirno 123 5
M8 Napredna uporaba podatkovnih baz izbirno 123 5
M9 Računalniško oblikovanje izbirno 123 5
M10 Uporaba mikroprocesorskih naprav izbirno 123 5
M11 AV komunikacije izbirno 123 5
M12 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev izbirno 123 5
Skupaj B   719 31
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   240 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   76 3
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   96 4
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   136 5
Skupaj pouka (A+B+E)   2379 109
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   316 15
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2475 113
Skupaj (A+B+Č+D+E)   2551 116
Zaključni izpit / Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)
  4
Skupaj kreditnih točk   120
 
Število tednov izobraževanja v šoli   67  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   2  
Število tednov interesnih dejavnosti   3  
Skupno število tednov izobraževanja   74  

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti:
Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanščine

P2

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete z biološkega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

P12

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Poslovanje in podjetništvo

učitelj

znanja s področja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja ekonomije na najmanj višješolski ravni

M2

Razvoj spletnih aplikacij

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M3

Vzpostavitev omrežnih servisov

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M4

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti na najmanj višješolski ravni

M5

Upravljanje IK sistemov

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M6

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M7

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M8

Napredna uporaba podatkovnih baz

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M9

Računalniško oblikovanje

učitelj

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti na najmanj višješolski ravni

M10

Uporaba mikroprocesorskih naprav

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M11

AV komunikacije

učitelj

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali glasbene umetnosti

 

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali glasbene umetnosti na najmanj višješolski ravni

M12

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

učitelj

znanja s področja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni