B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK STEKLARSTVA/ PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

40

2

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Biologija

obvezno

40

2

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Tehnologije v steklarstvu

obvezno

192

10

M2

Osnove podjetništva s trženjem

obvezno

128

6

M3

Vroče steklo

izbirno

256

13

M4

Hladno steklo

izbirno

256

13

M5

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom

izbirno

64

4

M6

Stavbno steklarstvo

izbirno

64

4

M7

Steklarske storitve

izbirno

64

4

Skupaj B

 

640

33

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

256

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

190

7

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

256

12

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2134

105

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

446

17

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2230

109

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2420

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

5

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

  3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere izmed modulov M3 do M7 tako, da je skupno število kreditnih točka najmanj 17.

Z učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča na račun obsega praktičnega pouka v šoli, pri čemer skupni obseg praktičnega izobraževanja ostane nespremenjen.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehnologije v steklarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

M2

Osnove podjetništva s trženjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali informatike ali sociologije ali komunikologije ali psihologije ali pedagogike

M3

Vroče steklo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba s predhodno končano poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

M4

Hladno steklo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba s predhodno končano poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

M5

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba s predhodno končano poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

M6

Stavbno steklarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba s predhodno končano poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

M7

Steklarske storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali likovne smeri ali oblikovanja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali katerakoli srednješolska izobrazba s predhodno končano poklicno izobrazbo iz steklarstva

laborant

srednješolska izobrazba iz steklarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja