B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:ZDRAVSTVENA NEGA PTI -  2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Tuji jezik

obvezno

276

13

P3

Matematika

obvezno

206

10

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

izbirno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

obvezno

40

2

P9

Fizika

obvezno

40

2

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Biologija

obvezno

40

2

P12

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1178

57

B – Strokovni moduli

M1

Zdravstvena nega pacienta in nujna medicinska pomoč

obvezno

238

12

M2

Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba

obvezno

323

16

M3

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

obvezno

119

6

M4

Anatomija, fiziologija in humana genetika

obvezno

68

3

M5

Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti

izbirno

68

3

M6

Zdravstvena terminologija

izbirno

68

3

M7

Vzgoja za socialne vrednote

izbirno

68

3

M8

Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju

izbirno

68

3

M9

Patologija

izbirno

68

3

Skupaj B

 

816

40

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

306

16

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

240

12

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2234

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

382

19

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2330

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2406

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

68

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izbere sociologijo ali geografijo.
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere enega izmed izbirnih strokovnih modulov M5 do M9.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje  izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Zdravstvena nega pacienta in nujna medicinska pomoč

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M2

Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali socialnega dela ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali socialnega dela ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M3

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M4

Anatomija, fiziologija in humana genetika

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, mikrobiologije ali medicine

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

M5

Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M6

Zdravstvena terminologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja latinščine ali grščine

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja latinščine ali grščine

M7

Vzgoja za socialne vrednote

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije, sociologije, pedagogike, socialne pedagogike ali socialnega dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja psihologije, sociologije, pedagogike, socialne pedagogike ali socialnega dela

M8

Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali socialnega dela ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali socialnega dela ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M9

Patologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja medicine ali zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja medicine ali zdravstvene nege