SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ADMINISTRATOR (slepi in slabovidni) SPI / 2016

Enoličen ID: 999592 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL