SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ELEKTRIKAR (DV)

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL