SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE SI

Enoličen ID: 999607 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL