SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (DV)

Enoličen ID: 814401 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL