SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (GLU, GJM) - 2020

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL