SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GOSPODAR NA PODEŽELJU - 2022

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL