SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV - 2022

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL