SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV

Enoličen ID: 390901 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL