B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MEHATRONIK OPERATER (DV) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezno

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

3

M4

Izdelava električnih tokokrogov

obvezno

136

7

M5

Uporaba krmilnih naprav

obvezno

114

6

M6

Priklopi električnih motorjev

obvezno

136

7

M7

Mehatronski sistemi

obvezno

176

9

M8

Proizvodni procesi

obvezno

146

7

M9

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov

izbirno

124

6

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

izbirno

124

6

Skupaj B

 

1063

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1292

52

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

195

9

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2522

127

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

64

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2682

135

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3974

187

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo enega izmed modulov M9 ali M10.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja  slovenščine

P2

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolskega izobraževanja  madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije, ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja iz zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, prometa, gradbeništva ali informatike

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M4

Izdelava električnih tokokrogov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

M5

Uporaba krmilnih naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike

M6

Priklopi električnih motorjev

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike energetike

M7

Mehatronski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M8

Proizvodni procesi

učitelj

visokošolskega izobraževanja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M9

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike