SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR (GIB)

Enoličen ID: 195916 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL