SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR (gluhi in naglušni)

Enoličen ID: 505127 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA