SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR - IS - 2020

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL